FRACAS


דיווח כשלים, חקר תקלות וביצוע פעולות מתקנות- FRACAS

ערכת מעקב וטיפול בתקלות (FRACAS) הינה מערכת משוב במעגל סגור שבה הלקוח והספק עובדים יחדיו באיסוף וניתוח התקלות בחומרה ובתוכנה.

עדיף לבצע פעולות מתקנות (CAR) בשלב העיצוב (Design). בתום שלב זה, ביצוע פעולות מתקנות הינו מוגבל וכרוך בעלויות גבוהות במיוחד.
הניתוח הנדרש מזהה פעולות מתקנות שיש ליישם ולאמת על מנת למנוע תקלות חוזרות ונשנות.

FRACAS מקדם את שיפור האמינות לאורך מחזור החיים של המוצר. ניתן להשתמש בשיטה בזמן בדיקות פנימיות (מעבדה), בדיקות שטח ובזמן ייצור/ תפעול על מנת לקבוע היכן מרוכזות הבעיות בעיצוב המוצר.

Qsoft פיתחה פיתרון מקיף לניהול FRACAS, תוך תמיכה בתחזוקה לפי תקן צבאי STD 2155, ISO 9001, AS-9100 ו- ATA 1100 code.

Quality Management System

Logbook

Logbook וזמן תפעול.

עץ מוצר As Build As Planned

ניהול עץ מוצר ברמת LRU- Line Repairable Unit עם מספרים סידוריים וזמני תפעול.

FRB

ועדה לבדיקת כשלים הינה כלי ניהולי המציע אמצעי יעיל לזיהוי ופתרון בעיות ייצור ותחזוקה.

מעקב קבלת החלטות

מעקב אחר מטלות ודו"חות ביצוע.

MTBF/MTTR חישובי

שימוש בשיטות מתקדמות להזנת נתוני כשל על פי קוד ATA.
כמו כן, מספקת ניתוחים וחישובים של MTBF MMTBF, כשלונות קריטיים וגידול באמינות בפרקי זמן שונים.


אילו פונקציות ותכונות נוספות זמינות במערכת?

Qsoft DMS- Data Management System

מערכת ניהול הנתונים Qsoft DMS הינה ממשק משתמש לאיסוף נתונים, הפקת דו"חות וביצוע אנליזות.

קרא עוד
Android Application

כיצד להתאים אישית את המוצר שלך בקלות?

Qset Generator

מחולל היישומים Qset Generator מסייע למשתמשים שאינם מפתחי תוכנה להגדיר ולתחזק מערכות איסוף וניתוח נתונים, עם ההתאמה הטובה ביותר לצורכי הארגון.

קרא עוד
Customer Support