ניהול סיכונים


כפי שמוגדר בתקן 31000, סיכון מוגדר כגורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה ממנו ייגרם נזק לעלות, לגוף או לזמן.

סיכונים יכולים לנבוע כתוצאה מאי וודאות בשווקים פיננסיים, כשלים בפרוייקט, התחייבויות משפטיות, סיכוני אשראי, תאונות ועוד.

מערכת ניהול הסיכונים של Qsoft מספקת פתרון וכלי לזיהוי סיכונים, סיווגם והערכתם.

Aircraft Maintenance Control System

אילו פונקציות ותכונות נוספות זמינות במערכת?

Qsoft DMS- Data Management System

מערכת ניהול הנתונים Qsoft DMS הינה ממשק משתמש לאיסוף נתונים, הפקת דו"חות וביצוע אנליזות.

קרא עוד
Android Application

כיצד להתאים אישית את המוצר שלך בקלות?

Qset Generator

מחולל היישומים Qset Generator מסייע למשתמשים שאינם מפתחי תוכנה להגדיר ולתחזק מערכות איסוף וניתוח נתונים, עם ההתאמה הטובה ביותר לצורכי הארגון.

קרא עוד
Customer Support